Psychosomatiek - psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings– of stressgerelateerde klachten en onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK).

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische (over)belasting is niet altijd duidelijk. Lichamelijke signalen worden vaak eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is dan niet te stellen.  Dat kan een gevoel van onbegrip geven. Psychosomatische klachten uiten zich bijvoorbeeld in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid of hoofdpijn.  Maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op deze lichamelijke klachten. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Onze psychosomatisch fysiotherapeut Elbert Muller kan u begeleiden in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden worden bij de behandeling betrokken. Van u wordt eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces. Daarmee werkt u samen aan het herstellen van uw balans. 

Het complexe karakter van deze klachten vraagt veelal om een samenwerking met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts. Uiteraard gebeurt dit in onderling overleg. Meer informatie over psychosomatiek vindt u hier.