Revalidatie na Corona (COVID-19)

De impact van het Corona-virus op de fysieke en mentale gezondheid is groot. Vermoeidheid, spierklachten, longproblemen, ademhalingsproblemen maar ook angst om weer te gaan bewegen kunnen factoren zijn die u beperken om uw dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Fysiotherapie Oranjestaete biedt gespecialiseerde revalidatie aan voor iedereen die herstellende is van het Corona-virus (COVID-19) en waarbij eerder geen longaandoening is geconstateerd. Diverse van onze therapeuten hebben de nascholing ‘Revalidatie na COVID-19’ gevolgd, waaronder onze longspecialist Hans de Jong. Indien noodzakelijk voor uw herstel werken wij samen met onze psychosomatisch fysiotherapeut of een diëtiste. En natuurlijk onderhouden wij contact met uw specialist en/of huisarts. Wij brengen uw klachten in kaart en afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden stellen wij een persoonlijk revalidatieprogramma voor u op met realistische doelen. Het verbeteren van uw belastbaarheid staat hierin voorop.

Verantwoord uw belastbaarheid verbeteren
De intake zal bestaan uit een 1-op-1 gesprek met uw fysiotherapeut. In dit gesprek zal het beloop van uw revalidatie aan bod komen. Daarbij brengen wij uw fysieke (rest)klachten in kaart en inventariseren wij uw wensen. In overleg met u zal dan een revalidatieprogramma worden opgesteld dat specifiek is afgestemd op uw mogelijkheden en wensen. Zowel uw fysieke als uw mentale herstel zullen hierbij meegenomen worden. Omdat de juiste voeding essentieel is voor een goed herstel zal, indien nodig, ook de diëtiste bij de revalidatie worden betrokken.