Revalidatie

Revalidatie richt zich op het verminderen van een lichamelijke aandoening. Dit kan tijdelijk of langdurig lichamelijk letsel zijn of een functionele beperking. Deze problemen zijn ontstaan als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening.  Of heeft u een operatie gehad bijvoorbeeld aan uw heup of schouder? Ook voor postoperatieve revalidatie kunt u bij ons terecht.  Onze therapeuten hebben ruime ervaring met het verzorgen van revalidatie na diverse operaties. Om u zo goed en spoedig mogelijk te laten herstellen, zorgt uw fysiotherapeut voor een persoonlijk opgezet revalidatieprogramma. Tijdens het revalidatietraject gaat u  samen met uw therapeut actief aan de slag met uw herstel.

Wanneer u bij ons komt, start het traject met een intakegesprek. De therapeut stelt een op maat gemaakt beweegprogramma op. Dit kan een vervolg zijn op reguliere fysiotherapie of op een revalidatieprogramma ergens anders. We vinden het belangrijk dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Zo bent u minder afhankelijk van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Maar zelfstandigheid betekent bijvoorbeeld ook (maatschappelijke) re-integratie in werk, onderwijs, sport en hobby’s. Uiteindelijk is het doel van uw revalidatie dat u weer optimaal en zelfstandig kunt functioneren in het dagelijkse leven.

Deze behandelingen vallen onder fysiotherapie. Of uw behandeling wordt vergoed is afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie hierover leest u bij ‘Vergoedingen‘.