Vergoedingen

Fysiotherapeutische behandelingen worden meestal direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Deze worden dan vergoed voor zover ze binnen uw aanvullende verzekeringspakket vallen. Fysiotherapie Oranjestaete heeft ook dit jaar weer met alle verzekeraars een overeenkomst.

Voor personen onder de 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed worden. Heeft u een chronische aandoening zoals vermeld op de lijst Borst? Dan vergoedt de zorgverzekeraar afhankelijk van de aandoening een bepaalde periode fysiotherapie vanuit uw basisverzekering.  De eerste 20 behandelingen van uw chronische aandoening worden dan uit uw aanvullende pakket vergoed of moet u deze (gedeeltelijk) zelf betalen afhankelijk van uw dekking. Meer informatie over vergoedingen door de verschillende verzekeraars vindt u op www.fysiotherapie.nl. U kunt ook samen met uw fysiotherapeut bekijken hoe uw vergoeding is geregeld.

 


Tarieven 2023

Reguliere zitting fysiotherapie €   40,50
Reguliere zitting manuele therapie €   51,21
Screening, intake en onderzoek € 57,55
Intake en onderzoek na verwijzing €   52,59
Eenmalig onderzoek €   70,02
Lange zitting fysiotherapie €   55,–
Toeslag behandeling aan huis €   15,82
Toeslag behandeling in inrichting €     8,25
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €   25,08
Groepsbehandeling 2 personen €   40,10
Groepsbehandeling 3 personen €   36,44
Groepsbehandeling 4 personen €   29,22
Groepsbehandeling 5-10 personen €   20,64
TARIEVEN TRAININGEN  
Training op Maat (15 sessies) € 190,–
Training op Maat, jaarabonnement (42x p. jr.) € 504,–
Afvallen op Maat (12 sessies, incl. intake en evaluatie) € 190,–
FitPlus, per sessie (50 min) €     8,–
FitPlus, jaarabonnement (42x p. jr.) € 336,–
Valpreventiecursus (bij voldoende aanmeldingen) € 204,–

Betalingsvoorwaarden:

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Het niet of niet tijdig afzeggen wordt in rekening gebracht bij de cliënt.

2. De declaraties van Fysiotherapie Oranjestaete – Fysiostaete voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Indien betaling uitblijft zullen incassomaatregelen worden getroffen. Alle met de incasso gemoeide kosten (incl. buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.